1. Foreningen har ikke en månedlig opkrævning; enhver med tilknytning til Pakistan i alderen 18 og 45 år kan blive medlem af foreningen.
2. På tidspunktet for tiltrædelse er hvert medlem forpligtet til at underskrive en ed (formular), hvor han vil angive sine og sine familiemedlemmers oplysninger, og vil være forpligtet til at betale sit bidrag i tilfælde af et medlems bortgang.
3. Man skal betale indmeldelsesgebyr på 500 kroner sammen med sin formular.
4. Ethvert medlem kan når som helst forlade foreningen, i hvilket tilfælde han skal trække sin ed (formular) tilbage.
5. Hvert område, i overensstemmelse med antallet af medlemmer i det pågældende område, skal have et udøvende medlem, der skal være garant for alle medlemmer i området og vil kontakte disse i tilfælde af nødsituationer.
6. Foreningen består af en formand, en næstformand, en generalsekretær, tre kasserer (inklusive formanden), en revisor og udøvende medlemmer valgt for forskellige områder; det nuværende antal udøvende medlemmer er 26.
7. I tilfælde af dødsfald afholdes et nødmøde, hvor der træffes afgørelse om et handlingsforløb i henhold til situationen.
8. Hvert nyt medlem fremsætter en erklæring om vedkommendes helbred, som bekræftes af det udøvende medlem for området. I tilfælde af forkert gengivelse af helbred er eksekutivrådets afgørelse endelig.
9. I tilfælde af et dødsfald skal hvert medlem betale sit bidrag (hvilket er 200 kroner for familier og 150 kroner for enlige) inden for 5 uger efter anmodning herom.
10. Enhver anklage uden bevis fra et medlem mod foreningen vil føre til eksklusion.
11. Det er en “Hjælp dig selv “-baseret forening, hvor risiko for fejl og mangler altid er til stede; i tilfælde af uoverensstemmelser eller spørgsmål vil eksekutivrådets almindelige og flertalsbaserede beslutning være gældende for ethvert medlem og kan ikke anfægtes ved andre instans.
12. 1 betragtning af dens rettigheder har foreningen ret til at modtage bidragsbeløb fra nogle medlemmer på forhånd; og ligesom et medlem har myndighed til at forlade foreningen med en uges varsel, så kan foreningen også stoppe med at levere sine tjenester til medlemmet.