pakistan friends society Denmark

Læse mere Bliv Medlem

purpose

To ensure for each member of the association appropriate assistance and arrangement of funeral preparations in accordance with the statutes in the event of his own death or death of any of his family members.

This association aims to assist the bereaved in the event of the death of one of its members or one of the member's family members.

It is not a political organization and has no connection with any religious organization.

In the event of the death of a member or his / her spouse, the fixed amount paid is DKK 70,000, which will be DKK 35,000 if the deceased is under 18 years of age.

As the association is domiciled in Denmark, we are obliged to comply with Danish rules and regulations, where only one wife can be considered one of the member's family members. Former or divorced spouses are not considered family members of the member.

If a member has already received the amount once at the time of his wife's death, in the case of his second marriage he can only claim 35,000 on the death of his other wife.

Our Team

FAQ

1. Denne forening sigter mod at hjælpe de efterladte i tilfælde af dødsfald af et af dets medlemmer eller et af medlemmets familiemedlemmer.
2. Det er ikke en politisk organisation og har ingen forbindelse med nogen religiøs organisation.
3. I tilfælde af et medlems eller hans/hendes ægtefælles død er det faste beløb der udbetales, 70.000 kroner, hvilket bliver 35.000 kroner, hvis afdøde er under 18 år.
4. Da foreningen er hjemmeboende i Danmark, er vi forpligtet til at overholde danske regler og forskrifter, hvor kun én kone kan betragtes som et af medlemmets familiemedlemmer. Tidligere eller fraskilte ægtefæller betragtes ikke som familiemedlemmer til medlemmet.
5. Hvis et medlem allerede har modtaget beløbet én gang på tidspunktet for sin kones død, kan han i tilfælde af sit andet ægteskab kun kræve 35.000 ved dødsfald for sin anden kone.
Vedtægter
1. Foreningen har ikke en månedlig opkrævning; enhver med tilknytning til Pakistan i alderen 18 og 45 år kan blive medlem af foreningen.
2. På tidspunktet for tiltrædelse er hvert medlem forpligtet til at underskrive en ed (formular), hvor han vil angive sine og sine familiemedlemmers oplysninger, og vil være forpligtet til at betale sit bidrag i tilfælde af et medlems bortgang.
3. Man skal betale indmeldelsesgebyr på 500 kroner sammen med sin formular.
4. Ethvert medlem kan når som helst forlade foreningen, i hvilket tilfælde han skal trække sin ed (formular) tilbage.
5. Hvert område, i overensstemmelse med antallet af medlemmer i det pågældende område, skal have et eksekutive medlem, der skal være garant for alle medlemmer i området og vil kontakte disse i tilfælde af nødsituationer.
6. Foreningen består af en formand, en næstformand, en generalsekretær, tre kasserer (inklusive formanden), en revisor og eksekutive medlemmer valgt for forskellige områder; det nuværende antal eksekutive medlemmer er 30.
7. I tilfælde af dødsfald afholdes et nødmøde, hvor der træffes afgørelse om et handlingsforløb i henhold til situationen.
8. Hvert nyt medlem fremsætter en erklæring om vedkommendes helbred, som bekræftes af det eksekutive medlem for området. I tilfælde af forkert gengivelse af helbred er eksekutivrådets afgørelse endelig.
9. I tilfælde af et dødsfald skal hvert medlem betale sit bidrag (hvilket er 200 kroner for familier og 150 kroner for enlige) inden for 5 uger efter anmodning herom.
10. Enhver anklage uden bevis fra et medlem mod foreningen vil føre til eksklusion.
11. Det er en ``Hjælp dig selv “-baseret forening, hvor risiko for fejl og mangler altid er til stede; i tilfælde af uoverensstemmelser eller spørgsmål vil eksekutivrådets almindelige og flertalsbaserede beslutning være gældende for ethvert medlem og kan ikke anfægtes ved andre instans.
12. I betragtning af dens rettigheder har foreningen ret til at modtage bidragsbeløb fra nogle medlemmer på forhånd; og ligesom et medlem har myndighed til at forlade foreningen med en uges varsel, så kan foreningen også stoppe med at levere sine tjenester til medlemmet.

1. Hvis du ændrer dit kontaktnummer eller adresse, skal du informere dit områdes eksekutive medlem om det, så du nemt kan kontaktes når det er nødvendigt. I tilfælde af at du ikke er kontaktbar, er du ansvarlig.
2. I tilfælde af dødsfald, informerer dit områdes eksekutive medlem dig kun én gang. Det er ikke hans ansvar at gentagne gange ringe og minde dig om det samme. Hvis du stadig ikke foretager din betaling inden for den fastsatte periode, er du alene ansvarlig.
3. Hvis et medlem ikke betaler sit bidrag inden for den fastsatte periode, selv efter at han er blevet underrettet, og han kommer ud for en eller anden ulykke, er foreningen ikke ansvarlig.
4. Dit områdes eksekutive medlems eneste pligt er at informere dig til tiden. Han vil ikke komme til dig for at indsamle dit bidrag; men du skal betale det på enhver mulig måde. Hvis du ikke foretager din betaling inden for den fastsatte periode, er du alene ansvarlig.
5. I tilfælde af dødsfald vil betaling til de efterladte kun foregå via bankoverførsel.
6. Hvis du rejser tilbage til Pakistan, skal du informere dit områdes eksekutive medlem og udpege en person til at betale dit bidrag.
7. Som før kan du sende os dit skriftlige testamente gennem dit områdes eksekutive medlem.
8. I tilfælde af klager kan du kontakte generalsekretæren eller formanden.
9. Denne forening drives af en bestyrelse, der består af en gruppe sympatiske og fromme mennesker fra Pakistan på ``Hjælp dig selv`` basis, med et forsikringsmønster, som du tilslutter dig frivilligt og til fordel for din familie. Du betaler dit bidrag ved forekomst af ethvert dødsfald. Foreningen udbetaler det indsamlede beløb til dine efterladte. Hvis du på et tidspunkt er nødt til at forlade foreningen, er du fri til at gøre det; men du kan ikke bede foreningen om at returnere det beløb, du har indbetalt. Så længe du er medlem, er foreningen ansvarlig for al din og din families risiko; så hvis du forlader foreningen eller du bliver ekskluderet på grund af enhver uregelmæssighed begået af dig, tilbagebetaler foreningen dig ikke noget beløb.

Bliv medlem

Name/Navn(Required)
Birthdate/ Fødselsdag(Required)
Address(Required)
Please enter a number from 0 to 100.

Heldbreds erklæring

"Jeg/vi bekræfter at jeg/vi på nuværende tidspunkt ikke lider af livstruende sygdom, og min helbreds jounal er ikke indholder bemærkninger vedr livstruende sygdomme. "

I/we confirm that I/we up till today, have no life threatening illness, and my/our medical record is also free of any entry about life threatening illness.

Hidden
MM slash DD slash YYYY
Hidden